Finlandiya’ya İhracat Nasıl Yapılır?

0 39

Finlandiya’ya İhracat nasıl yapılır? Bir ülkedeki kişi ve kuruluşlarca üretimi gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin belirli bir döviz karşılığında ulusal sınırın dışına satılması işlemine ihracat denir. Bir başka deyişle ihracat, ekonomi literatüründe dışsatım olarak adlandırılır. İthalat ise, yabancı bir ülkede bulunan kişi ve kuruluşlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir döviz karşılığında ülkeye satın alınması işlemidir. Ekonomi literatüründe ithalat, kısaca dışalım demektir ve ihracatın tam tersi olarak bilinmektedir. Bir ülkenin toplam ithalatı, toplam ihracatından büyük olursa ülkenin cari açığı (dış ticaret açığı) oluşmuş olur. Tam tersi, toplam ihracatı toplam ithalatından büyük olursa da cari fazlası (dış ticaret fazlası) ortaya çıkar. Ülkelerin dış ticareti hem siyasi açıdan hem de ekonomik açıdan büyük önem arz eden bir meseledir. Ekonomik bakımdan gelişmiş ülkeler diğer yabancı ülkelere daha fazla mal ve hizmet ihraç etmeye çalışıp gelirlerini artırmayı hedeflemektedirler. İhracat yoluyla gelirlerini artırmayı hedefleyen dünya ülkelerinin hepsi birbirine bağımlı olarak yaşamaktadırlar.

Finlandiya’ya İhracat  Nasıl Yapılır?

Bu ülkelerden biri olan Finlandiya IMF’nin açıklamasına göre cari fiyatlar bakımından 195 ülke arasında en büyük 43. ekonomisine sahiptir. Finlandiya, Ekonomik Serbestlik Endeksine göre 180 ülke arasında 20. sırada her almaktadır. Küresel rekabetçilik kapsamında 11. sırada yer alan ülke, Dünya Bankası’nın açıkladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksine göre 20. sırada yer almaktadır. Finlandiya’nın 73 milyar 507 milyon dolarlık ithalat kapasitesi bulunmaktadır. Türkiye’nin Finlandiya ile olan ekonomik ilişkileri 1.3 milyon doların üzerinde seyretmektedir.  Finlandiya ekonomisi karma ve sanayileşmiş bir ekonomi modelini benimsemesi ile birlikte İsveç, Almanya ve Birleşik Krallık gibi diğer batı ekonomileriyle eşdeğerdir. Avrupa Birliği ülkesi olan Finlandiya, yüzde 72.7 ile hizmetler, yüzde 31.4 ile imalat ve rafine etme işleri ekonominin iş kollarını oluşturmaktadır.

Finlandiya ’ya İhracat Yapma Yolları

Finlandiya’ya ihracat yapmanın en basit ve etkili çözümü mikro ihracattır. Türkiye’de son dönemlerde yaşanan kurlardaki sert yükselişler ve dalgalanmalar, ihracatçıları mikro ihracat yapmaya sevk etmiştir. Sürekli dalgalanmaların ve belirsizliklerin yaşandığı ekonomide kendini güvence altına almak ve iş yapmak isteyen ihracatçılar mikro ihracatın kapsamını öğrenmeye başlamışlardır. Mikro ihracatın kapsamı Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili Gümrük Genel Tebliği’nin değişikliğe uğraması ile belirlenmiştir. 20 Temmuz 2011 tarihinde tebliğin Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından 150 kg ve fatura tutarı 7500 Euro’yu geçmeyecek biçimde gönderimi sağlanan ürünler mikro ihracat kapsamında değerlendirilecektir. Belirlenen rakamlara istinaden mikro ihracat yolu ile gönderimi sağlanan her bir üründe ihracatçıları teşvik kapsamında yüzde 18 KDV iadesi sağlanmakta ya da ihracı gerçekleştirilebilecek her üründe KDV’siz gönderim yapılabilmektedir.  Günümüz ekonomik koşullarında mikro ihracatın sağlıklı ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi e- ihracat ile doğru orantılıdır. Teknolojinin gelişmesi ve globalleşmesi ile birlikte dünya üzerinde bulunan büyün ülkelere ürün ihracı gerçekleştirilebilir ve mevcut olan müşterilerin yanı sıra potansiyel müşteriler ile de kar elde edilebilir.

Dünya üzerinde bulunan 2.8 miyar insan online olarak alışverişlerini e- ticaret yolu ile gerçekleştirmektedirler. İhracatçıların eski geleneksel yöntemlerle bu kadar insana aynı anda ve saniyeler içerisinde ulaşabilmesi mümkün değildir. Eski zamanlarda ihracat işi ile ilgilenen insanlar fuarlara katılım sağlayarak müşteri bulmayı amaçlamışlardır. Sınırlı sayıda müşteriye ulaşım imkânı sağlayan bu fuarlara giriş sağlayabilmek için yüksek maliyetlere katlanmışlardır. Tüm bu çabalara rağmen sınırlı sayıda kullanıcı ve tüketiciye ulaşım sağlayan satıcı zarar etmeye başlamıştır. Ancak teknolojinin sürekli pozitif yönde değişim göstermesi sebebiyle sınırsız internet kaynaklarının kullanılması, ihracatçılara yüksek kârlar getirmiştir. Dikkat çekici ve iyi bir şekilde hazırlanmış olan e- ihracat sitesi ile kâr getirileri daha da yükselebilir. E– ihracat gerçekleştirecek kişiler ticari bakımdan bu işlemleri karışık bulabilirler. Ancak PTT, TNT, UPS, DHL gibi kargo firmalarının varlığı ile gümrükleme süreci dahil tüm kargo işlemleri hızlı kargo firmaları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Finlandiya’ya Yapılacak E-İhracatta Gerekli Belgeler

Türkiye’nin Finlandiya ile olan ihracatında hem ülkemiz tarafından hem de diğer ülkeler tarafından ibraz edilmesi gereken birtakım belgeler bulunmaktadır. E- ihracat yapacak olan satıcılar kargo üzerinden gönderim yapmaları durumunda anlaşma sağlayacakları hızlı kargo firmalarına gerekli görülen tüm belgeleri vermekle yükümlüdürler. Hem ülkemizden hem de e- ihracat yapılacak karşı ülkeden istenilebilen belgeler ise şunlardır:

  • TR Dolaşım Sertifikasının varlığı
  • EUR-MED Dolaşım Sertifikasının doldurulması
  • 1 Dolaşım Belgesinin doldurulması
  • Malın ticari faturasının kesilmesi
  • Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB)’nin doldurulması
  • Yurtdışı kargo teslim belgelerine sahip olmak
Finlandiya’ya Ürün İhracatında Vergi Muafiyeti

Posta ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı ile gelen gönderilerde gönderi başına 22 Euro olan ithal ürünler Finlandiya’da vergiden muaftır. İhracat ile birlikte gönderimi sağlanan ürünlerde Finlandiya herhangi bir muafiyet uygulaması getirmemiştir. Aynı zamanda ihracat ile gönderilen ürünlerde Finlandiya gümrük muafiyet sınırı bulunmamaktadır. İhracat ürünlerinde yüzde 20’ye varan oranlarda vergi uygulaması getiren Finlandiya, bazı ürünlerin ülkeye girişini kısıtlamıştır. Bu ürünler kimyasallar, evcil hayvanlar, para, kürk ve deri ürünleri, süt tozu ve konserve ürünleridir. Bu ürünlerin ülkeye girebilmesi için Gümrük İdaresi tarafından belirlenen şartları yerine getirilmesi gerekir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.