İsrail’e İhracat Nasıl Yapılır?

0 24

İsrail’e İhracat nasıl yapılır, şartları nelerdir? Dışsatım olarak bilinen ihracat, bir ülkede üretilen mal veya hizmetlerin belirli bir döviz karşılığında yabancı ülkelere satılmasına verilen isimdir. İhracatın tam tersi olarak bilinen ithalat ise, yurt dışında üretilip yabancı para karşılığında ulusal ülke sınırları içerisine mal alınmasına denilir. Dışalım olarak da bilinmektedir. İthalat ve ihracat verileri bir ülkenin canlılığını gösteren temel verilerdir. Diğer ülkelerle iletişim halinde bulunup mal ve hizmet satın almak veya satmak ülkelerin dış ticaret dengesini oluşturmaktadır. Bir ülkede ihracat verileri ithalat verilerinden yüksek olduğu takdirde söz konusu ülkenin dış ticaret fazlası verdiği söylenebilir. Tam tersi durumda, ithalat ihracattan fazla ise ülkenin dış ticaret açığı verdiği söylenebilir. İsrail’de dış ticaret açığı veren ülkeler arasında yer almaktadır. Ülke, ekonomide gösterdiği büyük çabalardan ötürü dünyanın en büyük 37. ekonomisine sahiptir. İsrail’de bulunan iç pazarın küçüklüğü, hükümeti ihracata dayalı bir ekonomi politikası izlemeye itmiştir.

İsrail’e İhracat Nasıl Yapılır?

Son 10 yılda Türkiye ile İsrail arasında yaşanmış olan diplomatik ve siyasi çatışmalarda en az etkilenen bölümü ticari ilişkiler alanı olmuştur. Gün geçtikçe ülkemiz ile İsrail arasında gelişen ticaret ilişkilerini dış ticaret verilerinden anlamak mümkündür. Türkiye ile İsrail arasında 2020 itibariyle 5,6 Milyar dolarlık bir ekonomik ilişki gerçekleşmiştir. Teknolojik açıdan oldukça gelişmiş bir ekonomi modeline sahip olan İsrail, ileri teknoloji ve hizmet sektörlerini sürekli olarak besleyici hamleler yapmaktadır. Çok Gelişmiş Ülkeler kategorisinde yer alan ülke Birleşmiş Milletler Gelişmiş Endeksi verilerine göre 187 dünya milleti arasından 17. sıraya sahiptir. Dünyanın sayılı elmas merkezlerinden biri olma özelliği gösteren İsrail, doğal kaynaklar bakımından fakir olmakla birlikte petrol, kesilmemiş elmas, kömür gibi hammaddelerin ithalatını gerçekleştirir.

Oldukça güçlü bir teknoloji ve telekomünikasyon alanına sahip olan İsrail’e ürün ihracı yapmak için mikro ihracata başvurulabilir. Son dönemlerde ülkemizdeki döviz kurlarında yaşanan sert yükselişlerin ve sürekli dalgalanmaların ihracatçıları negatif yönlü etkilememesi adına mikro ihracata yönlendirici hamleler yapılmaktadır. Bu kapsamda Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili Gümrük Genel Tebliğinde bazı değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerin 20 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından fatura tutarı 7.500 Euro olan ve 150 kilograma kadar gönderimi sağlanacak ürünlerin KDV uygulamasından muaf tutulması ya da KDV iadesi uygulaması kararlaştırılmıştır.

Diğer bir ifadeyle belirtilen tutarlar sağlandığı takdirde mikro ihracat kapsamında ihracat yapılmakta ve teşvik edilmesi amacıyla yüzde 18 KDV iadesi ya da ihraç ürünün KDV’siz gönderiminin sağlanması yapılabilmektedir. Mikro ihracatın alt dallarından biri olan e-ihracat günümüz ekonomik koşullarında İsrail gibi ülkelere ürün satışının gerçekleştirilmesi için en sağlıklı ve başarılı yöntemlerindendir. Teknolojinin oldukça fazla geliştiği ülkeye eski geleneksel yollarla ürün satışı gerçekleştirmek hem çok riskli ve maliyetli hem de zaman kaybıdır. Ajanslar üzerinden reklam çalışmaları yürütmek ya da müşteri bulmak adına yüksek maliyetlerle fuar çalışmalarına katılmak ihracatçı kesimin kar yerine zarar elde etmesine neden olmaktaydı. Ancak teknolojinin hızlı değişimi, gelişimi ve insanların teknolojiye kolay adapte olması ile birlikte bu çalışmalar sanal ortama taşınmaya başlanmıştır. İhracat ile uğraşacak olan kesimin, iyi bir e-ihracat sitesine sahip olmasıyla birlikte 7/24 İsrail’in şehirlerinde bulunan insanlarla temas halinde olması su götürmez bir gerçektir.

Ticari ve teknik açıdan e-ihracat karmaşık bir alan gibi gözükse bile bunu ihracatçı adına gerçekleştirebilecek yardımcı kuruluşların varlığı ortaya çıkmıştır. İhracatçılar kurumsal yazılım firmaları ile anlaşarak düşük maliyetli e-ihracat sitesine sahip olabilir ya da gümrük işlemleri dahil tüm kargo süreçlerini yönetmek adına hızlı kargo firmaları ile anlaşma sağlayabilirler. Ülkemizde bu kargo firmalarına PTT, TNT, UPS, DHL gibi hızlı kargo şirketlerini örnek gösterebiliriz. Sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için internetin sınırsız kaynakları ihracat yapmak isteyen kişilerin hizmetinde olacaktır.

İsrail’e Yapılacak E-İhracatta Gerekli Belgeler

İsrail ile yapılacak ihracat çerçevesinde hem ülkemizden hem de karşı ülkeden bazı evraklar istenmektedir. E-ihracat kapsamında kargo üzerinden yürütülecek olan işlemlerde hızlı kargo firması ihracatçıdan belgelerin teslimini talep etmekle yükümlüdür. İsrail ile ihracatta gerekli olan evrak listesi şunlardır:

  • Malın ticari faturasının kesilmesi
  • TR Dolaşım Sertifikasına sahip olunması
  • Elektronik Ticaret Gümrük Beyanının düzenlenmesi
  • Kargo teslim belgesinin varlığı

İsrail’e Ürün İhracatında Vergi Muafiyeti

İsrail’e mikro ihracat kapsamında e-ihracat gerçekleştirilmesi halinde, hızlı kargo ya da posta taşımacılığı yoluyla gönderimi sağlanan her üründe gönderi başına 22 Euro olan ithal ürünler vergiden muaf tutulmuştur. İhracatta ise İsrail genel ya da özel bir vergi muafiyeti uygulaması getirmemiştir. Ancak İsrail Gümrük Yönetmeliği’nde gümrük muafiyet sınırı ihracatta 150 Euro ile sınırlandırılmıştır. Vergi oranları bakımından İsrail ihracatta yüzde 20’lere varan vergi oranları uygulamaktadır. Alkol, aşındırıcı, cep telefonu, sanat eserleri, mücevher, hayvanlar, lityum piller, pullar ve bıçaklar gibi bazı ürünlerde İsrail kısıtlama uygulamaktadır. Bu ürünlerin ülkeye girişi Gümrük İdaresi tarafından sınırlandırılmıştır. Daha önceden belirlenen şartların yerine getirilmesiyle birlikte ürünlerin ülkeye girişi sağlanabilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.