Peru’ya İhracat Nasıl Yapılır?

0 32

Peru’ya İhracat nasıl yapılır? AB ile STA imzalayan Peru ile en kısa zamanda Serbest Ticaret Antlaşması imza sürecinin başlatılması büyük önem arz etmektedir. İki ülke arasında vizelerin kaldırılması ve Türk Hava Yolları’nın iki ülke arasında direk uçuş başlatmasının karşılıklı ticari ilişkileri büyük ölçüde geliştirerek coğrafi olarak uzak olan bu ülkeleri yakınlaştıracaktır. Peru özellikle ulaşım alt yapısını yenileme hususunda ülkeye daha fazla yatırım çekmeyi hedeflemekte olup, ülkemiz için inşaat malzemeleri, makine ve aksamları ile müteahhitlik konusunda önemli fırsatlar taşımaktadır.

Peru’ya İhracat Nasıl Yapılır?

Türkiye ile Peru arasındaki ticaretin seyrinde, yıllar itibarıyla dalgalanma görülmekle birlikte genel olarak Türkiye lehine bir dış ticaret fazlası söz konusudur. 2008 yılında 7 kat artışla 124,6 milyon Dolar’a yükselen ihracatımızın, 2009 yılında yarıya düştüğü, 2010 yılında ise 2,5 kat arttığı görülmektedir. 2014 yılında ikili ticarette Türkiye lehine 213 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ve 362,8 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşmiştir. 2014 yılında bir önceki yıla kıyasla ihracatımız %4,5 artış göstererek 288 milyon Dolar, İthalatımız ise %20,6 azalış ile 74,8 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış açık vermediğimiz nadir Latin Amerika ülkelerindendir. Peru’ya 2014 yılı ihracatımızda demir-çelik çubuklar, yarı mamuller, filmaşin ve profiller ilk sıradadır. Tarım ve gıda ürünleri, Türkiye’nin Peru’dan gerçekleştirdiği ithalatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 2014 yılında söz konusu ülkeden ithal edilen ürünler arasında işlenmemiş çinko, tohumlar, işlenmemiş kurşun, sentetik devamsız lifler; yağlı tohumlar, balık unu, kuru baklagiller yer almaktadır.

Peru’nun ortalama gümrük vergilerinin %5’in altında olması ve stratejik konumu nedeniyle Ülkemiz işadamları için değerlendirilmesi gereken bir pazardır. Türkiye ile Peru arasındaki ticaretin seyrinde, yıllar itibarıyla dalgalanma görülmekle birlikte genel olarak Türkiye lehine bir dış ticaret fazlası söz konusudur. 2018 yılında ikili ticarette Türkiye lehine 54 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ve 272 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise dış ticaret hacmi 250 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise dış ticaret hacmi % 108 artarak 520 milyon dolar olmuştur.

Peru’ya Mikro İhracat Yapmak

Öncelikle mikro ihracat kapsamına bir bakmak gerekmektedir. Bunun başlıca nedeni ise son dönemde döviz kuru fiyatlarındaki artışlardır. Mikro ihracat kapsamın 20 Temmuz 2011 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişikliğe istinaden 7.500 Euro, 150 Kg kadar olan her gönderide KDV iadesi uygulanmasıdır.

Peru’ya Nasıl Ürün Satabilirim?

Bunun cevabı içinde bulunduğumuz durumdan da istinaden tabii ki e-Ticarettir. Peki, nedir bu e-Ticaret? e-Ticaret, internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasına denmektedir. Günümüzde internetin güzel ve avantajlı imkânlarını kullanarak iyi bir e-ihracat sitesi ve dijital pazarlama faaliyeti ile oldukça az maliyetle yüksek kâr elde edebilmeniz mümkündür.

Peru Vergi Muafiyeti

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen gönderi başına bedeli 22 Euro olan ithal ürünler vergiden muaftır. İhracatta yani gönderdiğiniz ürünlerde Peru vergi muafiyeti uygulamamaktadır.

Peru Gümrük Muafiyet Sınırı

İhracatta yani gönderdiğiniz ürünlerde Peru vergi muafiyeti uygulamamaktadır.

Peru Vergi Oranları

Gümrük Tarife yapısı Peru pazarına girişte bir engel olarak görülmemelidir. Çünkü gümrük vergilerinde eskiye oranla büyük indirimlere gidilmiştir. Ekonomik liberalizasyon çerçevesinde Peru, gümrük tarife oranlarını düşürmüş olup, en yüksek tarife oranı %230’dan %35’e indirilmiştir. En düşük tarife oranı ise %0’dır.Ortalama gümrük vergi yükü %41,6’dan %17,5’e düşürülmüştür.

Peru’ya İhraç Edilen Ürünler

Peru’ya ihraç edilen ürünler; Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş, sıcak haddelenmiş), Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, Demir veya alaşımsız çelikten profiller, Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin, Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları, Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten sac vb., Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar, Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, Diğer kağıt ve kartonlar, Elektrik transformatörleri, statik konvertörler, Traktörler, Prefabrik yapılar, Sıvılar için pompalar, Anason, rezene, kişniş, kimyon, kimyonu tohumu ve ardıç meyveleri, Sofra, mutfak, yazıhane, ev tezyinatı vb. işler için cam eşya, Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları, Metalleri dövme, çekiçleme, kalıpta dövme, kesme, taslak çıkartma, karbürleri işlemeye mahsus takım tezgahları ve Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazlarıdır.

Peru’daki Kısıtlı ve Yasaklı Ürünler

Kısıtlı ürünler Lityum Piller (Ürünle birlikte paketlenmiş), Pullar, Mücevher, Hayvanlar, Sanat ve Eski Eserler, Bıçaklar, Tarım, Cep telefonu, Aşındırıcı ve Alkoldür. Yasaklı Ürünler ise Biyolojik tehlikeler, Hayvanlar, Sanat ve Eski Eserler, CBD Kimyasallar, Elektrikli Bisiklet 100Wh, Motorlar, Patlayıcılar, Gübreler ve Pestisitler, Ateşli silahlar, Kumar, Tehlikeli Mallar ve Tehlikeli Maddeler, Uçan kaykaylar, İnsan kalıntıları, Fildişi, Kurşun asit pilleri, Tıbbi Cihazlar, Parfüm/Kolonya, Bozulabilir Gıda, Bitkiler, Zehir, Reçeteli uyuşturucular, Basınçlı Bidonlar, Radyoaktif Malzeme ve Tütün ve Nikotin Ürünleridir.

Peru Resmi Dili nedir?

Peru’nun resmi dili İspanyolca ve Aymaracadır. Aymaraca yerel dil olarak lehçe farklılığı gösterse de nüfusun genelinde kullanmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.